Om

 
Jag har drivit processer för staten i allmän domstol och förvaltningsdomstol åren 1996-2011. Specialområdena för processerna har varit ansvars- och skattefrågor, men även obeståndsfrågor.

Innan dess var jag chef för skattekontoret i Strängnäs.

Jag har av domstol förordnats som boutrednings- och skiftesman, samt av försäkringsbolag blivit godkänd som ombud i rättskyddsärenden.