Juristbyrån Anders Palmblad

Välkommen till Juristbyrån Anders Palmblad
Jag arbetar med allmänjuridik, ekonomi och förvaltning, med särskild inriktning på:
 • Skatterätt
  • Ansvarsregler (företrädaransvar m.m.)
  • Skattefrågor (rådgivning, processer m.m.)
  • Anstånd
 •  Obeståndsrätt
  • Krav - utmätningar
  • Konkurser
 • Familjerätt
  • Testamenten och äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Dödsboförvaltning
  • Generationsskiften
  • Boutredningar och bouppteckningar
  • Arvskiften
 •  Tvistemål
  • Utredning, krav och förlikningar
  • Processer
 • Bostadsrättsföreningar
Välkommen att kontakta mig om du behöver hjälp med någon av frågorna ovan.